Disclaimer

| Afdrukken |

Bij het gebruik van de website www.immoad.be stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Intellectuele eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Geen garantie op juistheid

NV Immo AD draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken. Desalniettemin is NV Immo AD niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren. NV Immo AD behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. NV Immo AD is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
NV Immo AD is niet aansprakelijk voor schade: