Disclaimer

Bij het gebruik van de website www.immoad.be stemt u in met deze disclaimer. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website.

Intellectuele eigendom

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken.

Geen garantie op juistheid

NV Immo AD draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken. Desalniettemin is NV Immo AD niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u ons contacteren. NV Immo AD behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. NV Immo AD is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
NV Immo AD is niet aansprakelijk voor schade:

  • toegebracht door de website,
  • voortvloeiend uit het gebruik van de website,
  • in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
  • voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.

NV IMMO AD
Abeelstraat 26A
9600 Ronse

BTW BE 0471.563.619
T : +32 (0)55 21 48 08
F : +32 (0)55 20 62 26
E-mail: info@immoad.be


David Deunynck: Erkend vastgoedmakelaar BIV 500.253 - België
Veerle Deunynck: Erkend vastgoedmakelaar BIV 504.877 - België
Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV): Luxemburgstraat 16 B - 1000 Brussel
Koninklijk besluit van 27 september 2006 - www.biv.be

Copyright © 2013 NV Immo AD. Alle rechten voorbehouden. Powered bij Omnicasa. Disclaimer - Privacy Statement